Nieuw Bestuur!


Beste Trajani/ Leden,

Na een bestuurswissel is het uiteindelijk goed gekomen!
De functie van wedstrijdcommissaris wordt ingevuld door 2 leden.
Wat natuurlijk erg fijn is!

Bij dezen het nieuwe bestuur:

Voorzitter : Jelena Roosenboom
Penningmeester: Charlotte Koning
Ledensecretaris: Mieke Vernede
Wedstrijdcommissaris: Yannick van der Zalm & Vincent Decates

Binnenkort meer!