Huishoudelijk reglement en statuten

In het huishoudelijk reglement van Trajanum zijn alle regels van de vereniging te vinden. Elk lid van Trajanum dient bekend te zijn met de regels die erin staan. Nieuwe leden dienen akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement, anders kunnen zij zich niet inschrijven.

Huishoudelijk reglement NSBV Trajanum

Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2012 en is geldig vanaf 23 november 2012.

Statuten NSBV Trajanum

N.B. Dit zijn de statuten zoals zij nu geldig zijn, in het document staat dat zij geldig zijn tot 2001. Dit is dus niet het geval.